Visie


Continuïteit vraagt volgens InZien om een gerichte ontwikkeling. Ontwikkeling van organisaties, van netwerken en van personen.

Werkvelden zijn visieontwikkeling, het ontwikkelen van samenwerking tussen organisaties en mensen, en het vertalen van beleid naar praktijk.

InZien ziet ontwikkeling als een proces dat zich dynamisch beweegt van de buiten- naar de binnenwereld en andersom. Van buiten naar binnen met de focus op de kern: Wat wil de buitenwereld van ons, Van binnen naar buiten: wat drijft ons, wat willen we zijn en wat gaan we bieden. Een gericht proces van onderzoeken, ontdekken, en het ontwikkelen van houding en attitude. Resultaat is dat veranderde inzichten en werkwijzen daadwerkelijk in praktijk gebracht worden.

Een actief gezamenlijk proces: Terug gaan tot de kern: waarom doen we wat we doen, waarom zijn wij er? En vervolgens: waarom doen we het zoals we doen. Te (her)ontdekken waarvoor je staat. Vanuit dat inzicht ontstaat de motivatie om naar de toekomst te kijken. En om, vanuit die kern, met de blik op nieuwe doelstellingen, het daarbij passende gedrag met daarbij passende acties (verder) te ontwikkelen en in praktijk te kunnen brengen.

© 2012-2013 InZien, Alle Rechten Voorbehouden. Ontwerp & uitvoering: SJK