Aanpak


De aanpak van InZien kenmerkt zich door een samenhang van:

Smiley face

Maatwerk

Elke opdrachtgever is uniek, en daarmee is elke vraag om ondersteuning uniek. InZien biedt dus maatwerk, vanuit een brede ervaring in organisaties in combinatie met de unieke context en specifieke vragen van de opdrachtgever. De basis voor een succesvol resultaat ligt in de kwaliteit van de relatie tussen opdrachtgever en InZien. Dat begint met luisteren, kijken en voelen en doorvragen. Wat is het doel? Wat is hier nodig om dit te bereiken? Bij welke sterke kanten kan worden aangehaakt en op welke zwakke kanten kan worden ingespeeld? Dat samen vormt het vertrekpunt om het ontstaan en opbouwen van nieuwe kennis, inzichten en ervaring te faciliteren.

Smiley face

Gezamenlijkheid

Ontwikkelen is een wederzijds proces, dat in wisselwerking plaats vindt. InZien faciliteert, brengt kennis en ervaring in en werkvormen die uitnodigen tot actieve deelname. Opdrachtnemers zijn actief, kritisch en nemen verantwoording voor het eigen ontwikkelingsproces.

Smiley face

Plezier

Ontwikkeling vraagt om inspanning en motivatie, maar ook om plezier en enthousiasme. InZien schept hiertoe de voorwaarden, onder meer door het creƫren van een stimulerende sfeer en het inzetten van passende werkvormen en vooral door uit te gaan van de eigen kracht van mensen.

Smiley face

Samenhang

Mensen, afdeling en organisaties bestaan in samenhang met hun omgeving. Bij het ontstaan van nieuwe inzichten, attitudes en werkwijzen wordt deze samenhang meegenomen en wordt er geanticipeerd op consequentie voor het functioneren binnen deze samenhang.© 2012-2013 InZien, Alle Rechten Voorbehouden. Ontwerp & uitvoering: SJK